BiosPLUS ("Život više")
Invalidnost & kreativnost
Sporazum o saradnji
Ljudska prava za sve
LVS – Mladi pišu srcem
LVS – Inventura arhitektonskih barijera
Jačanje kapaciteta…
Anketa
BiosPLUS Derventa
Kako vam se sviđa naš sajt?

Dobrodošli na našu Internet prezentaciju! 

BiosPLUS – 1. sastanak sa predstavnicima javne uprave i medija

Derventa, 19. oktobar 2017.g.

I – S A S T A N A K

sa predstavnicima javne uprave i lokalnih medija, institucija, organizacija i udruženja iz oblasti invalidnosti

 

Sastanku su se odazvali predstavnici javne uprave i lokalnih javnih, privatnih i internetskih medija. i to:

Dragan M. Pajić, opština Derventa, v.d. načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti

Zenaida Ikanović, opština Derventa, samostalna stručna saradnica za odnose sa javnošću

Danka Zemunović, Derventski list, novinarka

Ivan Živković, Derventski list, fotoreporter

Nenad Simić, Posavske novosti, urednik regionalnih novina i portala

Boris Nikolić, Derventa Cafe, urednik društveno-informativnog portala za opštinu Derventa

Ranko Stjepanović, BiosPLUS, predstavnik partnerske organizacije

Drago Tadić, BiosPLUS, predstavnik partnerske organizacije

Dejan Bećarević, LVS Derventa, volonter

Aleksandar Cvijanović, LVS Derventa, volonter

Cilj sastanka: Prezentacija mogućnosti saradnje sa dostupnim medijima u cilju provođenja Individualnog plana mjere za Derventu u okviru projekta „Obrazovanjem do zapošljavanja“.

Drago Tadić, Partner koordinator, kao voditelj sastanka, prezentovao je aktivnosti vezane za realizaciju mjere za Derventu iz Sporazuma o saradnji u cilju unapređenja društvene brige i jačanja sistema podrške teško zapošljivim licima koji su 24.2.2015.g. potpisali BioPLUS, Opština Derventa i pet drugih učesnika.

Ranko Stjepanović, kao konsultant za monitoring izvještavanja medija o licima sa invaliditetom je prezentovao potrebe i mogućnosti razvijanja partnerskih odnosa sa dostupnim medijima u cilju unapređenja informisanosti u lokalnoj zajednici sa naglaskom na aktivizam lica sa invaliditetom.

Ove aktivnosti se provode u cilju realizacije Individualnog plana za realizaciju odabrane jedne od deset mjera iz pomenutog sporazuma koje su u obavezi UG BiosPLUS i to:

MJERA:

Istraživanje medija i ostalih publikacija koje se odnose na lica sa invaliditetom te u skladu sa nalazima rad na razvoju svijesti i stvaranju preduslova za poboljšanje statusa nezaposlenosti

SPECIFIČNI CILJ:

Doprinijeti većoj i kvalitetnijoj informisanosti o mogućnostima i potrebama zapošljavanja lica sa invaliditetom uz podršku institucija i medija

Da bi dostigli ostvarenje cilja potrebno je realizovati aktivnosti:

-     Izraditi listu medija grupisanu po tehnologiji i  dostupnosti (novine, radio, TV, internet portali, društvene mreže)

-     Razvijati partnerske odnose sa dostupnim medijima i održati tri sastanka sa predstavnicima lokalnih medija, izraditi adresar i opis pozicije moderatora kodeksa, te prezentovati ciljeve saradnje i potpisa sporazuma,

-     Održati prezentaciju Kodeksa za štampu novinara BiH predstavnicima lokalnih medija

-     Održati prezentaciju Kodeksa o načinu predstavljanja lica sa invaliditetom u medijima

-     Uraditi monitoring izvještavanja lokalnih medija o licima sa invaliditetom za poslednje 3 godine.

Stjepanović je naglasio da se kroz prezentaciju dva tematska KODEKSA želi povećati znanje i promjene kod svih koji afirmativno doživljavaju oblast invalidnosti. Ciljano će biti pozvani predstavnici lokalne uprave, javnih institucija obrazovanja, kulture i socijalne zaštite, kao i udruženja koja u svojoj misiji imaju oblast invalidnosti ili informisanje.

Sastanak je prema rasporedu rada trajao od 11:00 do 12:30 časova, a naredni je planiran za 02.11.2017.godine.

Zapisnik je urađen u saradnji sa učesnicima i dostavljen sa prilozima: Aneks-1: Prezentacija Individualnog plana za Derventu; Aneks-2: Nacrt adresara za medije; . Aneks-3: Fotografije; Aneks-4: Lista potpisa učesnika sastanka 19.10.2017.g.

 

Informacije o sastanku su objavili:

http://www.derventa.ba/derventa/index.php?pismo=cir&news=show&sid=10393

 http://www.derventacafe.com/saradnjom-sa-medijima-do-jacanja-podrske-tesko-zaposljivim-licima/  

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>