BiosPLUS ("Život više")
Jačanje kapaciteta…
Anketa
BiosPLUS Derventa
Kako vam se sviđa naš sajt?

Dokumenti

Zakon_o_profesionalnoj_rehabilitaciji osposobljavanju i zapošljavanju (“Službeni glasnik RS, broj 37/12 od 04.4.2012.g.)

 

Skupština opštine Derventa je  09.03.2010.g. usvojila Lokalni plan akcije invalidnosti opštine Derventa 2010-2014.g.

 PDF_logo1 letak u toku promocije lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti uz podršku OSCE kancelarija Doboj.