BiosPLUS ("Život više")
Jačanje kapaciteta…
Anketa
BiosPLUS Derventa
Kako vam se sviđa naš sajt?

NOVOSTI

SREĆNA NOVA 2020.godina
Završni sastanak Upravnog odbora projekta „Obrazovanjem do zapošljavanja“
Modriča, 11.9.2018.g. Centar za promociju evropskih vrijednosti „Europlus“ iz Doboja je organizovao treći  sastanak Upravnog odbora projekta „Obrazovanjem do zapošljavanja“,  koji sa oko 230. 000 evra finansira Evropska unija. Sastanak je održan u Modriči, a na njemu su predstavljene aktivnosti i rezultati projekta koji se realizuje od 27. avgusta 2016. godine.   Jelena Mišić, projekt menadžer, je predstavljajući urađeno učesnicima, navela da je samo u okviru info kampanje, jedne od devet aktivnosti projekta, organizovano deset događaja na kojima je učestvovalo više od 500 učesnika. „Tokom projekta je realizovana info kampanja o cjeloživotnom učenju, organizovan ciklus obuka za članove Lokalnih savjetodavnih tijela za obrazovanje odraslih i zapošljavanje, sprovedene različite formalne i neformalne obuke za krajnje korisnike, te brojne aktivnosti koje se odnose na aktivizam lica sa invaliditetom“, kazala je Mišićeva. Govoreći o projektu Dijana Đurđević, voditeljica projektnog tima, istakla je izazove i poteškoće na koje su nailazili tokom trajanja projekta, te navela 4 ključne tačke projekta „Obrazovanjem do zapošljavanja“.
Evropska unija podržava aktivizam lica sa invaliditetom
Derventa, 1.12.2017.godine Promotivnom izložbom rukotvorina, koje su lica sa invaliditetom sa područja Dervente izradila, te potpisivanjem sporazuma između lokalnih medija i organizacija lica sa invaliditetom, u Derventi je obilježen Međunarodni dan lica sa invaliditetom. Ta aktivnost je dio individualne mjere koja se provodi u Derventi u sklopu projekta „Obrazovanjem do zapošljavanja“, koji sa oko 230.000 eura finansira Evropska unija, a provodi Centar za promociju evropskih vrijednosti „Europlus“ iz Doboja. Cilj mjere  je veće i kvalitetnije informisanje o aktivizmu lica sa invaliditetom, mogućnostima i potrebama zapošljavanja lica sa invaliditetom. „«Derventski list» kroz svoje redovne aktivnosti nastoji da lica sa invaliditetom i njihove probleme približi našim čitaocima, stanovnicima Dervente, i nadam se da ćemo kroz ovaj sporazum našu dobru saradnju produbiti i da ćemo čvršće sarađivati“, rekla je jedna od potpisnica sporazuma, Danka Zemunović, novinarka «Derventskog lista».
LVS - FORMIRAJ LANAC 2017 - Volontiranje je u modi
Derventa, 10.11.2017.g. Lokalni volonterski servis od 10.11. do 10.12.2017.g. realizuje lokalnu volontersku akciju „Volontiranje je u modi“, koja se, kao i prošle godine, provodi u okviru Republičke volonterske akcije „Formiraj lanac“, a koju organizuje Volonterski servis Republike Srpske, uz finansijsku podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske.  Opšti cilj akcije je je animirati mlade, kao ciljnu grupu, u okviru lokalne volonterske akcije „Volontiranje je u modi“. Specifični ciljevi su: - obučiti i opremiti volonterski tim za javne kampanje u zajednici; - motivisati potencijalne volontere izradom kvalitetnih promotivnih materijala, brendiranih nazivom akcije i 5.decembra – Međunarodnog dana volontera; - privući pažnju dizajniranim informacijama za dostupne medije na internet stranici; - organizovati javne kampanje za regrutaciju novih volontera kao potencijalnih članova Lokalnog volonterskog servisa i - informisati zajednicu preko lokalnih novina i internet portala, kao i drugih dostupnih medija. Kao i ranije opet su se zainteresovali novi volonteri na koje možemo računati u narednim aktivnostima.
FORMIRAJ LANAC 2017 - Republička volonterska akcija
GODIŠNJA REPUBLIČKA VOLONTERSKA AKCIJA „Formiraj lanac“ 24-25.novembar 2017.godine Od 10.11. do 10.12.2017.g. Lokalni volonterski servis implementira Lokalnu volontersku akciju „Volontiranje je u modi“. Kao i pršle godine naša akcija se provodi u okviru Republičke volonterske akcije „Formiraj lanac“ od 24-25.11.2017.g. Želimo sa podijeliti informacije radi angažovanja i novih volontera koji će biti registrovani u bazi podataka. Opšti cilj akcije je je animirati mlade kao ciljnu grupu u okviru Lokalne volonterske akcije „Volontiranje je u modi“ Specifični ciljevi su: obučiti i opremiti volonterski tim za javne kampanje u zajednici; motivisati potencijalne volontere izradom kvalitetnih promotivnih materijala, brendirane nazivom akcije i 5.
BiosPLUS - Održane prezentacije Kodeksa od značaja za OSI
Dana 23.11.2017. godine u Derventi su održane prezentacije Kodeksa novinara u BiH i Kodeksa o načinu predstavljanja lica sa invaliditetom u medijima. Oba Kodeksa u svojoj osnovi imaju pravilno i nediskriminirajuće izvještavanje o aktuelnim temama. Tokom prve prezentacije učesnici su se upoznali sa osnovnim odredbama Kodeksa novinara u BH, a kroz radne zadatke su diskutovali o primjerima u kojima je utvrđeno da je došlo do kršenja Kodeksa kao i onima u kojima je utvrđeno da nije bilo povrede Kodeksa. Voditeljica prezentacije, Sandra Kljajić, je učesnike upoznala i sa osnovnim statističkim podacima o broju žalbi na određene objave. Druga prezentacija je bila konkretno usmjerena na izvještavanje o licima sa invaliditetom naročito u pogledu pristupa samim licima sa invaliditetom i perspektive izvještavanja. Voditeljica prezentacije, Ana Kotur-Erkić, je naglasila da se lica sa invaliditetom većinom prikazuju u javnosti kroz „herojski“ pristup čime se ova lica etiketiraju i pripisuju im se posebne sposobnosti za obavljanje svakodnevnih obaveza.
BiosPLUS - 3. sastanak sa predstavnicima javne uprave i medija
Derventa, 16.11.2017.g. III - S A S T A N A K sa predstavnicima javne uprave i lokalnih medija, institucija, organizacija i udruženja iz oblasti invalidnosti    Prisutni: Staniša Mikerević, Samostalni stručni saradnik za društvene djelatnosti iz oblasti dobrovoljnog udruživanja građana, opština Derventa, Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti Čedo Vujićić, direktor JP Derventski list Derventa Danka Zemunović, novinarka JP Derventski list Derventa Ivan Živković, fotoreporter JP Derventski list Derventa Nenad Simić, osnivač SUR Posavske novosti Derventa Vladan Popović, direktor JU Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost“ Derventa Spasoje Kulaga, sekretar Udruženja za podršku ratnim veteranima, porodicama i žrtvama rata u BiH „Pravi požar“ Derventa Ranko Stjepanović, UG BiosPLUS Derventa, predstavnik partnerske organizacije Drago Tadić, UG BiosPLUS Derventa, predstavnik partnerske organizacije Aleksandar Cvijanović, LVS Derventa, volonter Na sastanak su pozvani predstavnici javne uprave, lokalnih medija, JU „Budućnost“, organizacija/udruženja iz oblasti invalidnosti.
BiosPLUS – 2. sastanak sa predstavnicima javne uprave i medija
Derventa, 2. novembar 2017.g.
BiosPLUS - 1. sastanak sa predstavnicima javne uprave i medija
Derventa, 19. oktobar 2017.g. I - S A S T A N A K sa predstavnicima javne uprave i lokalnih medija, institucija, organizacija i udruženja iz oblasti invalidnosti   Sastanku su se odazvali predstavnici javne uprave i lokalnih javnih, privatnih i internetskih medija. i to: Dragan M. Pajić, opština Derventa, v.d. načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Zenaida Ikanović, opština Derventa, samostalna stručna saradnica za odnose sa javnošću Danka Zemunović, Derventski list, novinarka Ivan Živković, Derventski list, fotoreporter Nenad Simić, Posavske novosti, urednik regionalnih novina i portala Boris Nikolić, Derventa Cafe, urednik društveno-informativnog portala za opštinu Derventa Ranko Stjepanović, BiosPLUS, predstavnik partnerske organizacije Drago Tadić, BiosPLUS, predstavnik partnerske organizacije Dejan Bećarević, LVS Derventa, volonter Aleksandar Cvijanović, LVS Derventa, volonter Cilj sastanka: Prezentacija mogućnosti saradnje sa dostupnim medijima u cilju provođenja Individualnog plana mjere za Derventu u okviru projekta „Obrazovanjem do zapošljavanja“.
Doboj, drugi sastanak UO projekta
Projekat „Obrazovanjem do zapošljavanja“ Doboj, 31.01.2017  Centar za promociju evropskih vrijednosti „Europlus“ Doboj je organizovao drugi sastanak Upravnog odbora projekta „Obrazovanjem do zapošljavanja“ koji finansira Evropska unija a sufinansiraju Opština Modriča i Grad Doboj. Sastanak je održan u Doboju a tema sastanka je bilo upoznavanje učesnika sa aktivnostima koje su realizovane u proteklih 5 mjeseci trajanja projekta i definisanje ključnih podataka u vezi predstojećih projektnih aktivnosti vezanih za realizaciju formalnih programa osposobljavanja za poznatog poslodavca. Marko Radić, projekt menadžer, je učesnicima predstavio aktivnosti koje su realizovane nakon prvog sastanka Upravnog odbora (održanog 29.09.2016., u Modriči). Upoznao je učesnike sa aktivnostima vezanim za izradu Generalnog plana mjera na osnovu Sporazuma o saradnji, te održanim prvim ciklusom obuka za članove Lokalnih savjetodavnih tijela Doboj i Modriča. Marko je najavio da će drugi ciklus obuka biti održan u drugoj polovini februara.