BiosPLUS ("Život više")
Jačanje kapaciteta…
Anketa
BiosPLUS Derventa
Kako vam se sviđa naš sajt?

O nama

Misija – BiosPLUS je udruženje građana koje kroz partnersku saradnju sa vlastima i stručnim institucijama rješava dio potreba osoba sa invaliditetom i ostalih članova u miru i toleranciji.

Vizija – Potpuna integracija osoba sa invaliditetom sa ostalim socio-ekonomskim grupama u društvenu zajednicu.

Snaga – je humanost, tolerancija, otvorenost i odlučnost da pomognemo sebi i drugima.

Moto – nama dobro, nikome zlo!

 

Opis organizacije:

Udruženje građana „BiosPLUS“ Derventa je dobrovoljna, humanitarna, neprofitna, multietnička, nestranačka i nevladina organizacija, koja okuplja osobe sa i bez invaliditeta, roditelje, odnosno staratelje djece sa invaliditetom, te pravna i fizička lica, koja dobrovoljno pristupe odnosno učlane u Udruženje radi unapređenja ili ostvarivanja nekog zajedničkog ili opšteg interesa ili ciljeva u skladu sa Statutom.

Maksimalan broj članova, lica bez invaliditeta, mora biti manji od polovine od ukupnog broja članova. Udruženje okuplja i organizovano djeluje na rješavanju dijela potreba lica sa tjelesnim ili kombinovanim onesposobljenjem u ostvarivanju zajedničkh interesa svojih članova. Udruženje je osnovano 08.12.1997.godine i upisano kod Osnovnog suda Doboj u registar broj R-O-II-64/97 od 12.12.1997.g. i Rn F1-31/02 od 24.4.2002. (“Sl.Glasnik RS 52/01).

Pod nazivom „Udruženje građana „BiosPLUS“ je upisano u registar kod osnovnog suda Doboj pod brojem 085-0-F1-09-000089 od 30.9.2009.g. (“Sl.Glasnik RS 52/01) – Matični broj 11060315 – Šifra djelatnosti: 91330 – JIB: 4403112030001

 

Prema odredbama Statuta aktivirane su organizacione jedinice:

1. Kancelarija za pomoć osobama sa invaliditetom

2. Centar za kreativni rad:

  • Atelje za slikanje na staklu i keramici
  • Etno radionica za ručno tkanjei pletenje

3. Lokalni volonterski servis (LVS) Derventa

Rad Udruženja je javan. Osnovni ciljevi i zadaci su:

  • borba za ljudska prava i slobode onesposobljenih lica u skladu sa Standardnim pravilima Organizacije ujedinjenih nacija i Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom;
  • ostvarivanje i unapređenje socijalnog, ekonomskog i kulturnog položaja članova udruženja;
  • podsticanje naučnih, tehničkih i sportskih aktivnosti;ž
  • usmjeravanje na prevenciju invalidnostii u potpunoj zaštiti onesposobljenih lica-članova,
  • okupljanje članova kako bi se stvorili što bolji uslovi za puno angažovanje u svim segmentima života i izjednačavanju mogućnosti rada i aktivnog djelovanja;
  • razvijanje ličnih i radnih sposobnosti u skladu sa njihovim fizičkim sposobnostima i vještinama, na smanjenju nezaposlenosti i ekonomskog osnaživanja,
  • prezentovanje potreba radi rješavanja arhitektonskih i drugih barijera u lokalnoj zajednici.

 

ORGANIZOVANI  SMO  JER  NAS  U  BUDUĆNOST

VODE  ŽELJE, A  NE  OČEKIVANJA!

Zainteresovani smo posebno za kontakte na razmjeni podataka o onesposobljenim licima, jer nam je to područje nedovoljno poznato, ali pretpostavljamo da su njihove potrebe izražene u većoj mjeri nego što pokazuju podaci iz evidencija nadležnih ustanova za socijalna pitanja. Obraćamo Vam se sa željom da animiramo naše Udruženje, iskažemo spremnost za saradnji i unapred da Vam se zahvalimo na ukazanom povjerenju!

S poštovanjem!

Drago Tadić, direktor-koordinator

https://www.facebook.com/biosplus

IOCC NEWS & NEEDS webIOCC NEWS & NEEDS web1