BiosPLUS ("Život više")
Invalidnost & kreativnost
Sporazum o saradnji
Ljudska prava za sve
LVS – Mladi pišu srcem
LVS – Inventura arhitektonskih barijera
Jačanje kapaciteta…
Anketa
BiosPLUS Derventa
Kako vam se sviđa naš sajt?

Dobrodošli na našu Internet prezentaciju! 

Registrovan Centar za obrazovanje odraslih – «Centar za cjeloživotno učenje»

Doboj, 12.12.2013. godine

Pri Okružnom privrednom sudu u Doboju registrovan je «Centar za cjeloživotno učenje», ustanova za obrazovanje odraslih osoba. Registracija Centra je dio istoimenog projekta koji finansira EU „Centar za cjeloživotno učenje“, čiji je cilj poboljšanje položaja teško zapošljivih lica.

Zavod za obrazovanje odraslih RS podržao je registraciju Centra, koji može da izvodi obuke neformalnog obrazovanja. Prve obuke biće provedene naredne godine i to iz grafičkog dizajna, informatičke pismenosti i preduzetništva. Uz saradnju sa poslodavcima dobojske regije Centar će u što kraćem roku da se registruje i za izvođenje nekih od važećih formalnih programa.

Da bi Centar organizovao formalne programe obrazovanja odraslih (prekvalifikacije, dokvalifikacije, osposobljavanje i usavršavanje) mora da dobije odobrenje od Zavoda za obrazovanje odraslih RS.

Zavod za obrazovanje odraslih je u prethodnom periodu usvojio 27 programa osposobljavanja. Njihova karakteristika je da se 80% programa odvija kroz praktičan rad kod poslodavca, gdje polaznici mogu za kratko vrijeme da steknu znanja i vještine neophodne za tržište rada, odnosno praktična znanja za poslove za koje se obučavaju. Polazniku koji usješno završi program osposobljavanja izdaje se uvjerenje o osposobljavanju kao važeća javna isprava u obrazovanju odraslih.

Centar za cjeloživotno učenje koji je registrovan u Doboju, prvi je te vrste na području dobojske regije, a planirano je da nastavi sa radom i po okončanj projekta. Centar za cjeloživotno učenje će graditi svoje resurse umrežavanjam sa sličnim centrima iz zemalja Evropske unije i sa drugim organizatorima obrazovanja odraslih iz BiH.

Registracija Centra za cjeloživotno učenje je druga faza istoimenog projekta koji provodi Centar za promociju evropskih vrijednosti «EUROPLUS» u partnerstvu sa Visokom poslovno – tehničkom školom Doboj, NVO «Budućnost» iz Modriče i «BiosPLUS» iz Dervente i Asocijacijom informatičara u BiH.

Saradnici na projektu su Zavod za obrazovanje odraslih Republike Srpske i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Filijala Doboj.

europe_flag_rgb

Ovaj projekat finansira Evropska unija