BiosPLUS ("Život više")
Jačanje kapaciteta…
Anketa
BiosPLUS Derventa
Kako vam se sviđa naš sajt?

Info o projektu CCU

EUROPLUS Doboj Tim:
Dijana Djurdjević, tim lider projekta CCU
Goran Božić, koordinator projekta CCU
Dragana Marić, finansijski asistent CCU

Derventa, 13.02.2013.godine

derventa_czcu_uo_210302228_01Centar za promociju evropskih vrijednosti “EUROPLUS” Doboj počeo je realizaciju projekta pod nazivom “Centar za cjeloživotno učenje” čiji je cilj poboljšanje položaja teško zapošljivih kategorija. Projekat  finansira Evropska unija, a   u naredne dvije godine će biti implementiran na području grada Doboja i opština Modriča i Derventa. Partneri na projektu su  Asocijacija informatičara u BiH, Visoka poslovno tehnička škola iz Doboja, Budućnost iz Modriče i BiosPLUS iz Dervente.

Kroz projekat će se uspostavljanjem mehanizama saradnje između organizacija civilnog društva, koje se bave poboljšanjem položaja teško zapošljivih kategorija i predstavnika vlasti, raditi na jačanju  tehničkih, institucionalnih i edukativnih resursa, prvenstveno teško zapošljivih kategorija.

Tokom projekta će biti sprovedeno istraživanje potreba za dodatnim obrazovanjem odraslih na području regije Doboj, analiza tržišta i analiza politika u oblasti zapošljavanja sa preporukama, te formiran Centar za cjeloživotno učenje koji će korisnicima omogućiti sticanje neophodnih znanja i vještina, s ciljem stvaranja preduslova za zapošljavanje i samozapošljavanje na području kompletne regije Doboj. Centar za cjeloživotno učenje će graditi svoje resurse umrežavanjam sa sličnim centrima iz zemalja Evropske unije.

Saradnici na projektu su Zavod za obrazovanje odraslih Republike Srpske i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, filijala Doboj.

________________________________________________________________________________________

europe_flag_rgb

“Sadržaj ove internet stranice je isključiva odgovornost Centra za promociju evropskih vrijednosti EUROPLUS i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije”.

 

 Ovaj projekat finansira Evropska unija