BiosPLUS ("Život više")
Jačanje kapaciteta…
Anketa
BiosPLUS Derventa
Kako vam se sviđa naš sajt?

Sastanci radne grupe SoS

Peti sastanak radne grupe za izradu Sporazuma o saradnji
Peti sastanak radne grupe za izradu Sporazuma o saradnji u okviru projekta „Centar za cjeloživotno učenje“ Doboj,  23. decembar 2014. godine U okviru projekta „Centar za cjeloživotno učenje“, koji finansira EU i sufinansira grad Doboj, u Doboju je održan poslednji sastanak radnog tima za izradu Sporazuma o saradnji (SoS) čije je tema bila usvajanje finalnog dokumenta SoS. Na sastanku je Dijana Đurđević, voditeljica projekta, predstavila finalnu verziju nacrta Sporazuma o saradnji, a nakon kratke diskusije i predloženih izmjena usaglašen je finalni sadržaj dokumenta i dogovoreno da Sporazum bude potpisan krajem februara 2015. godine u Derventi. Cilj sporazuma je unapređenje društvene brige i jačanje sistema podrške osobama iz teško zapošljivih kategorija,  koje zbog različitih problema i stanja u kojem se nalaze veoma sporo i izuzetno teško mogu da nađu poslodavca i zaposlenje, a tu kategoriju čine nezaposlene osobe starije od 45 godina, osobe sa invaliditetom i žene žrtve nasilja.
Četvrti sastanak radne grupe za izradu Sporazuma o saradnji u okviru projekta „Centar za cjeloživotno učenje“Derventa 25. novembar 2014. godine U okviru projekta „Centar za cjeloživotno učenje“, koji finasira EU i sufinansira  grad Doboj, u Derventi je održan IV sastanak radnog tima za izradu Sporazuma o saradnji (Sos). Na sastanku je Borivoje Golubović, ekspert za izradu Sporazuma o sradnji, u kratkim crtama predstavio ključne elemente radne verzije SoS. Cilj Sporazuma je uspostavljanja mehanizama saradnje strana potpisnica na poboljšanju položaja teško zapošljivih kategorija, što je predviđeno kroz 11 posebnih ciljeva, a učesnici su dali svoje mišljenje o svakom pojedinačno. Na sastanku je zaključeno da svi članovi tima za izradu SoS, dostave dorađene mjere i dodatne prijedloge mehanizama saradnje do kraja novembra. Na bazi tih pročišćenih mjera i prijedloga, stručnjak za izradu SoS će do 5. decembra svim stranama dostaviti nacrt Sporazuma. Na nacrt sve strane potpisnice treba da dostave komentare do 15. decembra, kako bi saradnik za izradu SoS, najkasnije do 22. decembra pripremio finalnu verziju dokumenta.
Treći sastanak radne grupe za izradu Sporazuma o saradnji u okviru projekta „Centar za cjeloživotno učenje“Modriča, 23, decembra 2013.g. U okviru projekta „Centar za cjeloživotno učenje“ u Modriči je održan sastanak radnog tima za izradu Sporazuma o saradnji (Sos), na kojem su predstavljeni rezultati izvještaja koje su dostavili svi članovi radne grupe za izradu sporazuma. Prema predstavljenim podacima, kvalifikacijska struktura ciljne grupe projekta „Centar za cjeloživotno učenje“, koji je usmjeren na žene žrtve nasilja, osobe sa invaliditetom i osobe starije od 45 godina, je nepovoljna, jer je riječ uglavnom o nekvalifikovanoj radnoj snazi, polukvalifikovanoj ili sa završenim nekim od zanata. Udruženju Budućnost iz Modriče u ovoj godini obratilo se 169 žena žrtava nasilja, od čega njih 60% nije prijavljeno na Zavodu za zapošljavanje, uglavnom su u kategoriji 45 godina i više, i bez odgovarajućeg obrazovanja. Prema podacima zavoda za zapošljavanje filijale Doboj, do septembra ove godine na evidenciji je sa područja Doboja, Modriče i Dervente bilo oko 400 osoba sa invaliditetom, uglavnom RVI, te više od 5000 nezaposlenih osoba starijih od 45 godina.
Održan prvi sastanak tima za izradu Sporazuma o saradnji u okviru projekta „Centar za cjeloživotno učenje“ koji finansira EU
Derventa, 24.05.2013. godine U Derventi je održan prvi sastanak radnog tima za izradu Sporazuma o saradnji (Sos) u okviru projekta „Centar za cjeloživotno učenje“ čiji je cilj poboljšanje položaja teško zapošljivih kategorija. Radni tim će do novembra 2014. godine,u koordinaciji sa timom koji provodi projekat „Centar za cjeloživotno učenje“, raditi na izradi Sporazuma, koji će biti potpisan u poslednjem mjesecu implementacije projekta. Cilj Sporazuma o saradnji je da uspostavi i definiše mehanizme saradnje i zajedničkog djelovanja tri sektora (organizacija civilnog društva, lokalne vlasti i institucija) i zajednički rad u oblasti rada, zapošljavanja i obrazovanja odraslih uz poboljšanje položaja teško zapošljivih kategorija na području Doboja, Dervente i Modriče.