BiosPLUS ("Život više")
Jačanje kapaciteta…
Anketa
BiosPLUS Derventa
Kako vam se sviđa naš sajt?

Sporazum o saradnji

U Derventi je 24.2.2015.g. potpisan Sporazuma o saradnji u cilju unapređenja društvene brige i jačanja sistema podrške teško zapošljivim licima“.  U izradi je protekle dvije godine radio radni tim, čiji su članovi osim organizacija uključenih u projekat, i lokalne zajednice Doboj, Derventa i Modriča, koje su korisnici projekta «Centar za cjeloživotno učenje».

„Europlus“ se obavezao ovim sporazumom da će preuzeti set mjera koje će pružati podršku osobama starijim od 45 godina, i našu aktivnost ćemo usmjeriti na edukaciju i podršku samozapošljavanju ovih osoba», rekla je Dijana Đurđević, voditelj projekta CCU.

Sporazum predviđa niz mjera svih strana potpisnica koje su usmjerene na poboljšanje položaja teško zapošljivih kategorije.

«Zavod za zapošljavanje ima ulogu da bude jedan korektiv između opština potpisnica i udruženja građana u smislu kvalifikacije tih ljudi, njihovog skeniranja, upućivanja na obuke, da li ih provodio neko od potpisnica ili Zavod za zapošljavanje», rekao je Borivoje Golubović, predstavnik Zavoda za zapošljavanje RS Filijala Doboj. Jedna od obaveza Zavoda za zapošljavanje u narednom periodu biće i razbijanje predrasuda kod poslodavaca o osobama iz kategorije teško zapošljivih.